30 sierpnia 2017

Sprzęt i oprogramowanie

Na życzenie klienta dostarczamy sprzęt oraz niezbędne oprogramowanie do funkcjonowania jednostki. Znając potrzeby oraz zakres prac klienta dobieramy najbardziej optymalny sprzęt i oprogramowanie. Pozwala to na ograniczenie kosztów poniesionych przez Państwa firmę. Nasza firma zapewnia:

 • Dostarczenie, instalację sprzętu oraz oprogramowania
 • Konfiguracje urządzenia i oprogramowania według zapotrzebowania klienta

Dodatkowo w siedzibie klienta odpowiadamy za:

 • Instalację wszelkiego oprogramowania
 • Czynności serwisowych
 • Pośredniczymy w kontakcie z zewnętrznymi firmami informatycznymi
 • Nadzór serwisów gwarancyjnych
 • Kontakt z producentem oprogramowania w przypadku problemów instalacyjnych, komunikacyjnych, funkcjonalności
 • Zabezpieczenie antywirusowe
 • Dostawę oprogramowania antywirusowego
 • Instalację i konfigurację urządzeń sieciowych (drukarek, skanerów, itp.)
 • Nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania stacji roboczych
 • Instalację i reinstalację oprogramowania oraz systemu operacyjnego
 • Diagnoza, naprawa lub wymiana uszkodzonych podzespołów