30 sierpnia 2017

Outsourcing

Dlaczego warto korzystać z usług outsorcingowych w IT?

Zlecenie obsługi sieci wyspecjalizowanej firmie to dla klienta poważna decyzja.

Aplikacje, wykorzystywane obecnie w przedsiębiorstwach wymagają niezawodnych, skalowalnych i bezpiecznych sieci. Znalezienie odpowiedniego sprzętu sieciowego, wybranie wyszkolonych pracowników i administrowanie siecią są złożonymi zadaniami. Nie mniej skomplikowane stało się administrowanie aplikacjami i systemami sieciowymi. Wiele przedsiębiorstw zleca więc obsługę swoich sieci wyspecjalizowanym usługodawcom.

Dzięki zleceniu na zewnątrz obsługi sieci firmy nie muszą zatrudniać, szkolić i utrzymywać doświadczonych specjalistów ds. sieci komputerowych. Przedsiębiorstwa korzystające bezpośrednio z wiedzy i umiejętności usługodawcy mogą skoncentrować się na swoich podstawowych działaniach.

Po podjęciu decyzji o zleceniu obsługi sieci na zewnątrz należy zająć się wyborem właściwego usługodawcy. Czym powinna kierować się firma przy wyborze usługodawcy ? Oto podstawowe kryteria:

  • Koszty. Porównanie ew. kosztów osobowych do cen usług zewnętrznych.
  • Potencjał. Zaplecze ekonomiczne i techniczne oraz możliwości merytoryczne dostawcy usług, który zapewni zgodność planów firmy dotyczących infrastruktury sieci z zakupami produktów i innych usług oraz zapewni profesjonalne doradztwo w oparciu o najnowsze technologie.
  • Niezawodność. Gwarancja, że wszyscy pracownicy będą pracować pewnie i produktywnie, bez względu na to, gdzie się znajdują i kiedy chcą mieć dostęp do danych.
  • Bezpieczeństwo. Umiejętności ochrony informacji przed niepowołanym dostępem i jej archiwizowania.